Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilişim Anabilim Dalı / Mimari Tasarımda Bilişim Bilim Dalı

2014

A conceptual framework for programmable spaces

Programlanabi̇li̇r mekanlar i̇çi̇n kavramsal bi̇r çerçeve

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 355994

Tezi Bul
Özet:

Bugün, tren istasyonları milyonlarca yolcuyu hedefledikleri varış noktalarına dağıtan aktarma merkezleri görevi görürler. Aynı zamanda, alışveriş, dinlenme, yeme-içme, eğlence vb. işlevler için çok amaçlı mekanlar olarak kullanılan toplayıcı mekanlardır. Ancak, dijital teknolojiler ve cihazların rota planlama, rezervasyon ve iletişim için yaygın olarak kullanıldığı günümüzde her ne kadar dinamik mekansal konfigürasyonlar (örneğin geçici uyku odaları, kiralanabilir toplantı odaları) kolayca uygulanabilir olsada mekanların işlevleri önceden programlanmış ve statiktir. Bu tezde kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen programlanabilir bir mekan organizasyonu ile dijital ortamdaki deneyimin fiziksel ortama aktarılması gerektiği savunulmuştur. Bu tez kapsamında, kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak mekanların farklı kullanımlarla dönüştürülmesini simüle eden ve bu alanların gerçekten çok fonksiyonlu bir şekilde nasıl kullanılacağını görselleştiren etmen tabanlı simülasyona dayalı bir test yatağı önerilmiştir.

Summary:

Today, railway stations act as hub spaces, distributing millions of passengers to their respective destinations. They also act as gathering spaces, being used as multi-functional spaces for shopping, dining, recreation etc. However, the functions of the spaces are static; even though, a dynamic reconfiguration (e.g. bookable meeting rooms, temporary sleeping rooms) would be easy to implement as digital technologies and devices have become widespread use for route-planning, booking and communication. We argue that this experience should be extended from digital to physical spaces by letting the building adapt to the users' changeable needs through a programmable space organization. Within this thesis, we propose a test bed that is based on Agent Based Simulation (ABS), simulating such reassignments of functions and visualizing how areas can be utilized in a truly multi-functional manner.