Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

A conformance and interoperability test suite for Turkey's NHIS and an interactive test control and monitoring environment

Türkiye Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi'nin uygunluk ve birlikte işlerlik testleri ve interaktif test kontrol ve izleme ortamı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255319 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Standartlara uygunluk ve birlikte işlerlik, günümüz uygulamaları için büyük önem taşımaktadır Birlikte işlerlik katmanlarının farklı bölümleri için geliştirilen birçok standart bulunur Uygunluk ve birlikte işlerlik testleri, standartlara uygunluğun ve standartlara uygun uygulamaların birlikte çalışıp çalışamadıklarının testlerini içerir Uygulamalar arasındaki iletişimin doğruluğu ancak test vasıtasıyla garanti edilebilir Türkiye'nin Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (USBS), Elektronik Sağlık Kayıtları'nın ulusal ölçekte paylaşılmasını amaçlayan bir altyapı sunar Bu altyapı çerçevesinde geliştirilmekte olan uygulamaların birlikte işlerliğini sağlamak amacıyla, T C Sağlık Bakanlığı HL7 standartlarına dayalı bir geliştirme/entegrasyon/birlikte işlerlik profili oluşturmuştur TestBATN, uygulamaların tanım kümelerinden ve kullanılan standartlardan bağımsız olarak çalışan, birlikte işlerlik katmanlarının tümünü - Haberleşme Katmanı, Doküman İçerik Katmanı ve İş Süreci Katmanı - test etme yetisine sahip bir sistemler bütünüdür Bu tez çalışmasında, USBS kapsamındaki uygulamaların uygunluk ve birlikte işlerlik testleri için gereksinim analizi yapılarak bir test metodolojisi geliştirilmiştir Belirlenen metodoloji üzerinden birçok USBS servisi için test senaryoları geliştirilmiş ve TestBATN dahilinde bir test kontrol ve izleme ortamı tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir Sunulan altyapı ve geliştirilen test senaryoları, USBS'deki uygulamaların uygunluk ve birlikte işlerlik testlerinde kullanılmış ve ulusal çaptaki entegrasyona büyük katkı sağlamıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.