Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Öğretimi Bölümü

A constructivist approach to the integration of systematic reflection in eap courses: An action research study

Sistematik yansıtmanın akademik ingilizce dersleri ile bütünleşmesine yapılandırmacı bir yaklaşım: Bir eylem araştırması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321308 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of the study was to investigate to what extent integrating systematic reflection into the academic English courses at the tertiary level fosters learning To this end, the teacher-researcher designed an action research study and carried it out with seventy-one students in the three sections of ENG 101 she taught at the Middle East Technical University In the course of the action research, the teacher-researcher developed an interactive reflection model in which the teacher and students engage in a collaborative process of reflection to improve their performance For each writing and speaking task in the syllabus, a related reflective task was developed, and the reflective writing assessment rubric was created ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmasının amacı, yansıtmanın üniversitede verilen akademik İngilizce derslerine sistematik bir biçimde entegre edilmesinin etkin öğrenmeyi ne oranda desteklediğini araştırmaktır Bu amaçla, öğretmen-araştırmacı çalışmayı eylem araştırması şeklinde dizayn etmiş ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İngilizce 101 dersine girdiği üç sınıftaki yetmiş bir öğrenci ile uygulamıştır Eylem araştırması sırasında, öğretmen-araştırmacı, öğretmenin ve öğrencilerin, performanslarını geliştirmek için ortaklaşa yansıtma yaptıkları etkilileşimli yansıtma modeli geliştirmiştir Müfredatta yer alan yazma ve konuşma çalışmalarının her biri için bir yansıtma materyali hazırlanmıştır ve öğrencilerin yansıtıcı paragraflarını değerlendirmek için kullanılacak dereceli puanlama anahtarı geliştirilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.