Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

A content analysis of early childhood education graduate theses written in Turkey

Türkiye'de yapılan okul öncesi eğitim konulu lisansüstü tezlerin içerik analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481670 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to investigate descriptive characteristics, research topics and methodological procedures of master's theses and doctoral dissertations regarding early childhood education in Turkey. Within the scope of the current study, 931 M.S. theses, and 171 Ph.D. dissertations were analyzed according to university, institute, department, publication year, the degree held by the advisor, research topic, the sample group, the city where the study took place, research setting of the study, the type of research, instruments, statistical analysis and sampling methods. Data of the current study covers the theses published in between 1989-2016 years. In the data analysis process content analysis method was used. The current study found that students are the most frequently used subject groups, in regards to both M.S. theses (37.39%) and Ph.D. dissertations (53.39%). In the M.S. theses, researchers mostly prefer research topics regarding the education of young children (29.95%) but in PhD. dissertations, researchers focused on developmental issues (32.78%). Nearly, all of the graduate theses were conducted in city centers and central districts

Summary:

Bu çalışma Türkiye'de yapılan okul öncesi eğitim konulu yüksek lisans ve doktora tezlerinin tanımlayıcı özelliklerini, araştırma konularını ve metodolojik prosedürlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında 931 yüksek lisans, 171 doktora tezi yayınlandıkları üniversite, enstitü, anabilim dalı, yayın yılı, tez danışmanının akademik ünvanı, araştırma konusu, araştırma türü, veri toplama aracı, istatiktiki analiz yöntemi ve örneklem alma yöntemlerine göre incelenmiştir. Çalışmanın verisi 1987-2016 yılları arasında yayınlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin kapsamaktadır. Veri analizi sürecinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; öğrenciler hem yüksek lisans tezlerinde (37.39%) hem de doktora tezlerinde (53.39%) en çok tercih edilen örneklem grubudur. Yüksek lisans tezlerinde araştırmacılar genellikle erken çocukluk döneminde eğitim (29.95%) konusunu araştırmayı tercih ederken, doktora tezlerinde araştırmacılar çoğunlukla gelişimsel (32.78%) konulara odaklanmışlardır. Neredeyse çalışmaların tamamı şehir merkezlerinde ve merkezi yerleşim bölgelerinde gerçekleştirilmiştir