Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A content boosted collaborative filtering approach for recommender systems based on multi level and bidirectional trust data

Öneri sistemlerinde çok seviyeli ve iki yönlü güven verisine dayalı içerik destekli kolaboratif filtreleme yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268827 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

As the Internet became widespread all over the world, people started to share great amount of data on the web and almost every people joined different data networks in order to have a quick access to data shared among people and survive against the information overload on the web Recommender systems are created to provide users more personalized information services and to make data available for people without an extra effort ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

İnternet dünya üzerinde yaygınlaştıkça, insanlar web üzerinden daha fazla bilgi paylaşabilir hale geldi Bunun yanısıra, neredeyse her internet kullanıcısı paylaşılan verilere daha hızlı bir şekilde erişebilmek ve aşırı veri yoğunluğuna karşı direnebilmek amacıyla kullanıcılar arasında veri paylaşımının olduğu farklı veri ağlarını kullanmaya başladı ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.