Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A content-boosted matrix factorization technique via user-item subgroups

İçerikle zenginleştirilmiş gruplama ile uygulanan matris ayırma tekniği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 383290 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezin asıl amacı, i¸sbirlikçi filtreleme algortimasıyla elde edilen önerilerin do˘gruluk derecesini, ba¸sarılı iki algoritmayı birle¸stirerek arttırmaktır ˙I¸sbirlikçi algoritmalar benzer kullanıcı grupları ke¸sfedip, bu gruplar üzerinden öneri yaparlar ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This thesis mainly focuses on improving the recommendation accuracy of collaborative filtering (CF) algorithm via merging two successful approaches Since CF algorithms group like-minded users, a technique called Multiclass Co-Clustering (MCoC) is used in order to group like-minded users more effectively ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.