Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

A context aware emergency management system using mobile computing

Akıllı mobil cihazları kullanan bağlam bilinçli acil durum yönetim sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 343096 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında; mobil bilgi işleme ve onun bağlam üzerindeki bilincinden yararlanan bir acil durum yönetim sistemi sunulmaktadır Önerilen sistem öncelikli olarak, bir acil durumla alakalı dahili ve harici işlenmemiş verileri akıllı mobil cihazları kullanarak almayı ve bu bilgilerin acil durum yönetimi fazlarında kullanılması amacıyla değer eklenmiş bilgiye dönüştürülmesini amaçlamaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this thesis, an emergency management system taking advantage of mobile computing and its awareness on context is provided The framework primarily aims to create an infrastructure for acquiring implicit and explicit data about an emergency situation by using capabilities of smart mobile devices and converting them into value-added information to be used in phases of emergency management ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.