Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

A contribution to the poverty studies in Turkey with a framework of capability approach: The case of General Directorate of Social Assistance and Solidarity

Türkiye?de yoksulluk çalışmalarına yapabilirlik yaklaşımı çerçevesinde bir katkı: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300595 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to contribute to the poverty studies in Turkey in terms of the capability approach introduced to the scientific literature by Nobel Laureate thinker Amartya Sen The approach is closely connected with the idea of justice and particularly with the Rawls?s model of social justice This study?s perception of justice is based on the idea that justice is the virtue of the institutions, but not that of individuals Although the Rawls?s justice analysis is approved in terms of making institutional analysis, his perception regarding to the rights are criticized since these are perceived as ?ends? but not the ?means? of individuals? welfare Therefore, it is claimed in this study that holding certain sets of rights are not significant by themselves, but how they can be converted into personal wellbeing is crucial as well In this framework, poverty is considered as capability deprivation and it is claimed that poverty analyses based on commodity ownership are not satisfactory As the case of this study, General Directorate of Social Assistance and Solidarity organized as the main state institution so as to alleviate the poverty in Turkey has been chosen and the question of whether the relief programs of the institution are designed to alleviate poverty by enhancing individuals? capabilities is raised It has been concluded in this study that (1) income centred poverty perception of the institution does not take into account the variations in needs, (2) the reliefs are designed to increase economic productivity of individuals but not the valuable capabilities and (3) the operational logic of the institution is based on managing poverty, but not alleviating it ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma, Nobel Ödüllü düşünür Amartya Sen'in bilimsel literatüre kazandırdığı yapabilirlik yaklaşımı çerçevesinde Türkiye'deki yoksulluk çalışmalarına bir katkı sunmayı amaçlamaktadır Yapabilirlik yaklaşımı adalet düşüncesiyle ve Rawls'un sosyal adalet modeli ile yakından ilişkilidir Bu çalışmadaki adalet algısı adaletin bireylere değil, kurumlara ilişkin bir erdem olduğu fikri üzerine kuruludur Rawls kurumsal bir adalet analiz yapması açısından onaylandığı halde, hakları kişilerin refahı için bir ?araç? olarak değil, bir ?amaç? olarak algıladığından dolayı eleştirilmektedir Bu sebeple, belirli bir takım haklara sahip olmanın tek başına anlamlı olmadığı, aynı zamanda bu hakların kişisel faydaya nasıl dönüştürülebileceğinin de önemli olduğu iddia edilmektedir Bu çerçevede, yoksulluk `yapabilirlik yoksunluğu' olarak algılanmakta ve emtia sahipliğine dayalı yoksulluk analizlerinin tatmin edici olmadığı söylenmektedir Örnek olarak, Türkiye'de yoksulluğu azaltmak için temel devlet kurumu olarak örgütlenmiş olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü seçilmiş ve kurumun yardım programlarının kişilerin yapabilirliklerini zenginleştirerek yoksulluğu azaltmak üzere tasarlanıp tasarlanmadığı sorusu ortaya atılmıştır Çalışma sonunda (1) kurumun gelire dayalı yoksulluk algısının ihtiyaçlardaki çeşitlilikleri dikkate almadığı, (2) sosyal yardımların yapabilirlikleri geliştirmek üzere değil, kişilere ekonomik verimlilik kazandırmak üzere tasarlandığı ve (3) kurumun işleyiş mantığının yoksulluğu azaltmak üzere değil, onu yönetmek üzerine kurulu olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.