Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

A corpus-based comparative study of anyway in English and her/neyse in Turkish

İngilizcedeki anyway ve Türkçedeki her/neyse üzerine derlem temelli karşılaştırmalı bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 379916 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis is primarily concerned with the differences and similarities between anyway and her/neyse Moreover, this thesis aims to compare these two seemingly synonym words, anyway and her/neyse, in terms of their frequency, position, specific functions and collocations in fiction works in three different corpora; TNC, BNC and COCA Both anyway and her/neyse have discourse marker uses and adverbial uses Some of the functions defined are common for both of the markers while some of them are distinctive functions for each word There are also some differences between anyway and her/neyse in terms of their frequency, positions and collocations Anyway is more likely to occur in the final position while her/neyse mostly occurs in the initial position ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma üç farklı derlemdeki kurgu metni örneklerinde bulunan anyway ve her/neyse kelimelerinin işlevlerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır Aynı zamanda, görünürde eşanlamlı olan bu iki kelimeyi bütün derlemdeki kullanım sıklıkları, cümlelerdeki konumları, söylemdeki işlevleri ve birlikte kullanıldıkları kelimeler açısından karşılaştırmayı hedeflemektedir Her iki sözcüğün de hem söylem belirleyicisi hem de zarf olarak kullanıldıkları görülmüştür Tanımlanan bazı işlevler her/neyse ve anyway'in ortak işlevleri iken, her iki sözcüğün farklı işlevlerinin de olduğu görülmüştür Kullanım sıklıkları, konumları ve birlikte kullanıldıkları kelimeler açısından da anyway ve her/neyse arasında bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır Anyway genellikle cümle sonunda kullanılırken, her/neyse genellikle cümle başında kullanılmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.