Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

A critical analysis of Kant's discursivity principle

Kant'ın diskürsiflik ilkesinin eleştirel bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 589487 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis takes issue with the charge leveled against Kant, that the discursivity principle, which states knowledge of objects requires intuitions as well as concepts, remains unargued for in Kant's Critique of Pure Reason, and therefore is an ungrounded presupposition underlying Kant's Transcendental Idealism. I argue that Kant in the Introduction to the Critique Kant provides sufficient tools from which an argument for this principle can be reconstructed. Kant's critique of metaphysics is taken as the first step of this argument which proceeds with an analysis of the conditions of synthetic judgments, a priori and a posteriori. This argument rests on comparing the form of thought, whose properties are investigated by the science of General Logic, with the form of knowledge, which Kant finds is displayed by synthetic judgments. The initial critique of metaphysics in the Introduction is, therefore, at the same time a critique of the science of General Logic, and the results of this critique are normatively binding as it reveals the presuppositions which are required to make synthetic judgments. As the structure of synthetic judgments is shown to include a formal given component, it is also revealed that knowledge requires intuitions as well as concepts

Summary:

Bu tez Kant'a yöneltilen, nesnelerin bilgisinin kavramların yanı sıra görüye gereksinim duyduğunu belirten diskürsiflik ilkesi için Saf Aklın Eleştirisi'nde bir arguman vermediği, dolayısıyla bu ilkenin Kant'ın Transandantal Idealizmi'nin temelinde yatan temellendirilmemiş bir varsayım olduğu, eleştirisini dert edinir. Bu tezde Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi eserinin "Giriş Bölümü"nde bu ilkeyi temellendirecek bir argüman oluşturmak için gerekli araçları sağladığı iddia edilmektedir. Kant'ın metafizik bilimi eleştirisi bu argümanın ilk basamağını oluşrurur ve argüman sentetik a priori ve a posteriori yargıların olasılık koşullarının analizi ile devam eder. Argüman Genel Mantık Bilimi'nin özelliklerini incelediği düşüncenin formu ile sentetik yargılarca sergilenen bilginin formunun bir karşılaştırmasıdır. Kant'ın "Giriş Bölümü"ndeki ilk metafizik eleştirisi aynı zamanda Genel Mantık Bilimi'nin de bir eleştirisidir ve bu eleştirinin sonuçları, sentetik yargının olasılık koşullarını ortaya çıkardığından normatif olarak da bağlayıcıdır. Sentetik yargıların yapısında verili formal bir ögenin bulunduğunun gösterilmesiyle, bilginin kavramların yanı sıra görüye de ihtiyacı olduğu ortaya konmaktadır.