Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Disiplinlerarası Anabilim Dalı

A critical analysis of social inclusion in Turkey: The case study of sodes (Social support programme)

Türkiye?de sosyal içermenin eleştirel analizi: Sodes (Sosyal destek programı) örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321062 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Fighting against the regional development disparities has been considered as one of the most important public policies recently In this regard, Social Support Program, endorsed in 2008 under GAP Action Plan, is regarded as an important example of public intervention with increasing budget and geographical expansion ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması son dönemdeki en öncelikli kamu politikalarından biridir Bu kapsamda; 2008 yılında hazırlanan GAP Eylem Planının Sosyal Kalkınmanın Sağlanması bileşeni altında planlanan Sosyal Destek Programı (SODES) her yıl hızla artan bütçesi ve genişleyen kapsamı ile kamu uygulamalarında örnek gösterilmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.