Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü-Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

A critical analysis of the Arab Spring: Case studies of Tunisia and Egypt

Arap Baharı'na eleştirel bir bakış: Tunus ve Mısır örnekleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 423318 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Arab Spring is a political concept that spread widely in the media and academic art publications ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Son zamanlarda medyada ve akademik yazında geniş bir yer tutan siyasi bir kavram olan Arap Baharı Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde ve ilk olarak Tunus'ta ortaya çıkarak Mısr, Libya, Bahrein Yemen ve Suriye'ye yayılan geniş yelpazeli bir başkaldırıyı ifade etmek için kullanılmaktadır Olgulara dikkatli bir bakış bu başkaldırıyı ifade etmek için kullanılan Arap Baharı kavramının yanlış yönlendirici bir nitelikte kullanıldığı açıkça ortaya çıkmaktadır Avrupa'da ortay çıkan bu kavramın analitik bir değerinin olmadığı vurgulanan bu tezde kavramın kökenleri ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ki başkaldırılar eleştirel bir biçimde irdelenmektedir Tez aynı zamanda Arap Baharı'nın bölgede demokrasiye yol açacağı biçimindeki genel yargıyı sorgulamaktadır Bölgedeki başkaldırının irdelenmesinde genellemelerden kaçınılarak Tunus ve Mısır gibi her ülkenin kendine özgü bir iç dinamiğinin olduğuna özellikle vurgu yapmak gereksinmesinin ışığında tezde bu iki ülke örnek ülkeolarak alınarak irdelenmiştir İleri sürülen temel argüman her iki ülkede de başkaldırıdan önce var olan ekonomik, toplumsal ve siyasi etmenlerin başkaldırının yapısını ve doğurduğu sonuçları belirlemede önemli bir rol oynadığı biçimindedir Bu bağlamda tezde Tunus'un yavaş da olsa yeni bir sisteme geçişte diğer ülkelere göre gdaha iyi bir durumda olduğu, Mısır'ın ise askeri bir darbenin ardından günümüzde korkunç karmaşıklılıklar içinde olduğu, toplumsal bölünmeler ve çatışmalar zinciri içinde olduğu ortaya konmaktadır Bu farklılıklardan hareketle tez dil, din, tarihi benzerliklerine rağmen bir başkaldırı ile yüzyüze gelen Tunus ve Mısır'ın neden farklı sonuçlarla karşılaştığı sorunsalı tezin ana temasını oluşturmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.