Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

A critical analysis of Turkish left's interpretation of the world order and turkish foreign policy

Türkiye solunun Türk dış politikası ve dünya düzenini yorumlamasının eleştirel bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 526264 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis offers a critical analysis of how Turkey's socialist movement interpreted "the post-war world order and paradigm shifts in the foreign policy of Turkey" between 1945 and 1980 by mainly basing on "primary sources" The thesis also explores the relationships between socialist groups' theoretical frameworks and IR theories and the meta-theoretical bases of their theoretical frameworks The main argument is that Turkish leftists' analyses were dominated for the most part by realist assumptions and tended towards a positivist ontology and epistemology The thesis reaches the conclusion that the leftist groups under analysis employed realist assumptions to account for the explanandum mainly because of Marxism's inability to advance a theoretical framework for analysis of international relations and foreign policy It was seen that despite offering some insight into Turkish foreign policy analysis, the prevailing realist assumptions embedded in their analytical frameworks resulted in the production of a state-centric nationalist stance which stood in complete opposition to their historical materialist position This is evident from their use of the well-known realist terms without subjecting them to critical consideration ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, Türkiye sosyalist hareketinin İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni dünya düzeni ve Türk dış politikasındaki paradigma değişimlerine ilişkin yorumlarının "birincil kaynakları" esas alan eleştirel bir analizini sunar Bu tez, ayrıca, sosyalist gruplarca benimsenen kuramsal çerçeveler ile Uluslararası İlişkiler teorileri arasındaki ilişkiyi, onların kuramsal çerçevelerinin meta-teoretik temelini araştırır Tezin temel savı Türk solunun analizlerine çoğu kez gerçekçi (realist) varsayımların hâkim olduğu ve bu analizlerde bir pozitivist eğilim bulunduğu şeklindedir Tez şunu sonuca ulaşmıştır ki Marksizmin uluslararası ilişkiler ve dış politika analizi için bir kuramsal çerçeve geliştirmedeki yetersizliği nedeniyle bu çalışmada incelenen sol gruplar araştırma konusunu açıklarken gerçekçi (realist) varsayımlara başvurmuştur Türk dış politikasının analizine birtakım anlayış sunmakla beraber analitik çerçevelerinde saklı hâkim gerçekçi (realist) varsayımlar kendi tarihsel materyalist duruşlarıyla tamamen zıt bir şekilde devlet merkezci milliyetçi bir tutumun üretimi ile sonuçlanmıştır Gerçekçi (realist) terimleri eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutmaksızın kullanmaları bu durumun kanıtıdır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.