Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

A critical and methodological assessment of Zafer Toprak's historical studies

Zafer Toprak tarihçiliğinin eleştirel ve metodolojik bir değerlendirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481679 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main goal of this study is to examine Zafer Toprak's methodological approach to historical studies. Toprak's work has influenced many areas of academic disciplines such as economic and social history writing. His studies focused especially on the modernization era and the Republican period of Turkey. He stands apart from historians who came before him in respect to his approach toward social and economic life of the late Ottoman era and the early Republican period. His studies on the period of CUP (Committee of Union and Progress) demonstrate clearly how Turkish politics and society began to be shaped in a modern sense. For this thesis, first his studies on the economic history of Turkey will be reviewed in detail, with emphasis on his arguments and contribution to that field. Then, his studies on populism, feminism and anthropology will be presented in summary. In this context, his methodological perspective on historiography will be examined through the lens of his extensive historical studies. In addition, his shortcomings and contributions to these fields will be analyzed.

Summary:

Bu çalışmanın temel amacı, Zafer Toprak'ın tarih çalışmaları üzerinden metodolojik yaklaşımını incelemektir. Toprak'ın tarihle ilgili çalışmaları, ekonomik ve sosyal tarih alanı içerisinde birçok farklı alana yayılmıştır. Toprak'ın çalışmaları özellikle modernleşme ve Cumhuriyet dönemi Türkiye'si üzerine yoğunlaşmaktadır. Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminin sosyal ve ekonomik hayatına olan yaklaşımı açısından kendisinden önceki tarihçilerden ayrılmaktadır. Toprak'ın çalışmaları, özellikle İTC (İttihat ve Terakki Cemiyeti) ve Cumhuriyet dönemi Türk siyasetinin ve toplumunun modern anlamda nasıl şekillendiğini açıkça gösteren bir örnektir. İlk olarak, ekonomi tarihi alanındaki çalışmaları, bu konudaki argümanları ve çalışmalarının ışığında detaylı bir şekilde incelenecektir ve Türkiye ekonomi tarihi alanına katkıları vurgulanacaktır. Daha sonra, popülizm, feminizm ve antropoloji çalışmaları argümanlarının bir özeti olarak sunulacaktır. Bu bağlamda, Toprak'ın tarihi çalışmalar üzerindeki metodolojik tavrı, geniş kapsamlı tarihî çalışmaları ışığında incelenecektir. Ayrıca, bu alanlardaki eksiklikleri ve katkıları analiz edilecektir.