Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

A critical appraisal on the societal effects of television magazine programs in Turkey

Türkiye'deki televizyon magazin programlarının toplumsal etkileri üzerine eleştirel bir değerlendirme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147624 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyzes the contents of the Turkish television magazine programs to explore as if the contents feed anti-establishment feelings or reinforce the existing ideological hegemony in the society. The thesis also traces the audience attitudes and beliefs towards the magazine programs in Turkey. The results suggested that programs do not represent any threat to the existing hegemony. On the contrary, it is more plausible to suggest that they represent a serious support to the existing order. The audience reactions revealed an oppositional attitude towards such programs in general which shows differences in terms of gender, education, political views, father's education level and hours of TV watching. Keywords: Media effects, TV programs, content analysis, reception analysis, ideology. IV

Summary:

Bu tezde Türkiye de yayınlanan magazin programlarının içerikleri incelenmiştir. Programlarda verilen mesajların toplumsal norm ve değerlere karşı veya toplumsal değerleri meşrulaştırıcı ve yeniden üretici olması bağlamında etkilerine bakılmıştır. Bu tezde ayrıca izleyicilerin televizyon magazin programlarına karşı olan tutumları da araştırılmıştır. İçerik analizi sonucunda bu tarz programların mevcut hegemonya'ya tehdit oluşturmadığı görülmüştür. Buna karşın program içeriklerinin toplumsal norm ve değerleri meşrulaştırıcı ve yeniden üretici olduğunu söylemek daha doğrudur, izleyiciler genel olarak programlara karşı eleştirel bir tutum göstermişlerdir. Bununla beraber cinsiyet, eğitim, politik görüş, baba eğitim seviyesi ve televizyon seyretme saatleri temelinde göreceli tutum farklılıkları bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Medyanın etkileri, televizyon programları, içerik analizi, alımlama analizi, ideoloji.