Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A critical approach to the evaluation of the establishment of provinces in the Turkish public administration system

Türk kamu yönetimi sistemindeki yeni il kurulması uygulamasına eleştirel bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 204739 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Ülkemizde, merkezi idare kuruluşundan biri olarak yeni illerin kurulması, Anayasa'da ve5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nda belirtilen hükümlere bağlanmıştır Mevzuattaki buhükümlerin yetersizliği ve objektif kriterlere dayanmadığı tartışılagelen bir konudur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.