Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

A critical assessment of the European Commission's civil society discourse and the social platform of European NGOS

Avrupa Komisyonun?un sivil toplum söylemi ve Avrupa STK?ları sosyal platformu üzerine eleştirel bir değerlendirme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 301941 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The dissertation engages in a critical analysis of the involvement of the Brussels-based European NGOs in European governance. It conducts a survey on the European Commission?s relevant initiatives after the 1990s and interrogates the implications of these initiatives on one of the prominent European NGO network, the Social Platform of European NGOs. The common understanding conceives of these organizations as conducive to democratization of EU governance within the scope of participatory democracy. However, I endeavour to argue that the Commission has had an aim to make use of the civil society discourse for its institutional interests, while intentionally and unintentionally shaping (and reshaping) civic action in Europe. Participatory democracy project, which is promoted by the Commission, can be seen as a deliberate venture of shaping civic action and state-society relationships in Europe. With respect to this goal, it has encouraged the Social Platform to act like its interlocutor vis-à-vis the NGO community organised both at national and European level. Deriving from the Foucaultian concept of governmentality, I inquiry into the effects of this discourse on the Social Platform, which has been particularly created by the Commission to disperse the participatory democracy and good governance discourse in Europe.

Summary:

Bu tez Brüksel merkezli AB STKları'nın Avrupa yönetişiminde üstlendiği rollere eleştirel acidan yaklasmaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Komisyon'un 1990 sonrasında geliştirdigi inisiyatifleri ve de bunların etkilerini önemli NGO ağlarından biri olan Sosyal Platform uzerinde incelemektedir, Genel yaklasım katılımcı demokrasi kavramına referans vererek, Platform tarzı kuruluşlarin AB yonetişiminin demokratikleştirilmesine katki sağlayabileceğini savunur. Bu tez, Komisyon'un sivil toplum soylemi üzerinden kendi kurumsal cikarlarini pekistirmek ve öte yandan da sivil hareketleri bicimlendirmek çabasi icinde oldugunu gostermeye çalismaktadır. Komisyon'un taşıyıcilıgını yaptıgı katılımcı demokrasi de bu kapsamda sivil hareketlerin ve devlet-örgütlü sivil toplum ilişkilerinin yeniden şekillendirilme çabasi olarak degerlendirilebilir. Bu amaç doğrultusunda Komisyon, Sosyal Platform'u kendisi ve sivil toplum örgütleri arasındakı ilişkileri düzenlemesi için kurmuştur. Foucault'nun yonetim-mentalitesi (governmentality) kavramından yola çikan bu çalişma bu sürecin etkilerini Sosyal Platform uzerinde araştirir.