Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

A critical assessment of the the justice and development party government's alevi initiative from the perspectives of alevi organizations

Alevi örgütlerinin bakış açısından Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin alevi açılımının eleştirel bir değerlendirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321145 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin 2007 yılında başlattığı "Demokratik Açılım? projesi dahilinde Kürt, Roman, Ermeni, Rum Ortodox Açılımlarının yanısıra hayata geçirilen Alevi Açılımını ve Alevi Örgütlerinin Alevi Açılımına yaklaşımını konu edinmektedir Her ne kadar Alevi Açılımı ve Alevi Açılımının özünü oluşturan Alevi Çalıştayları, Türk Devletinin, Alevilerin sorunlarını anlaması ve isteklerinikarşılaması noktasında samimi bir adım olarak betimlenmişse de, Alevi Örgütlerinin önemli bir bölümü 2007 yılından bu güne Alevi açılımının yapısı, amacı ve sonuçları ile ilgili ciddi eleştirel ortaya koymaktadırlar ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.