Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

A critical evaluation of Gricean reductive analysis of meaning

Grice'in ı̇ndı̇rgemecı̇ anlam analı̇zı̇nı̇n krı̇tı̇k bı̇r değerlendı̇rmesı̇

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 592174 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this thesis is to examine Paul Grice's reductive analysis of the concept of non-natural meaning (meaningNN for short) The two stages of Grice's reductive analysis will be outlined The utterer's meaning in the first stage and utterance-type meaning in the latter will be explained The thesis will state the important objections and amendments in chronological order made by the selected philosopher, as well as – if available – Grice's own response to the criticisms ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezin amacı Paul Grice'ın doğal olmayan anlam (meaningNN) kavramının indirgemeci analizini incelemektir Grice'ın indirgemeci analizinin iki aşaması sunulmaktadır İlk aşamada konuşmacı anlamı ve ikinci aşamada cümle anlamı açıklanmaktadır Tezde, seçilen filozofların Grice'in indirgemeci analizine yaptığı önemli itiraz ve değişiklikler kronolojik sıra ile, ayrıca – eğer varsa – Grice'ın eleştirilere verdiği cevaplar belirtilmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.