Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

A critical evaluation of housing co-operatives in Turkey within the framework of collective action theories: a case study in Ankara and İstanbul

Türkiye'deki konut kooperatiflerinin kollektif eylem kuramları çerçevesinde eleştirel bir değerlendirmesi: Ankara ve İstanbul alan çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 238427 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Kooperatifler ve tezin temel konusu olan konut kooperatifleri tarihi ve felsefi olarak ortaya çıkmış kurumlardır Kooperatif kültür, endüstri devriminin ilk aşamalarında İngiltere'de ortaya çıkmış olsa da, sosyalist, sosyal demokrat ve hatta komünist ülkelerde uygulanabilmiştir Türkiye'de konut kooperatiflerinin kurumsal gelişimi, bir batı kurumunun adaptasyon süreci olarak düşünülebilir ve bu süreç bağlamsal farklılıkların uygulama ve felsefe düzeyinde ne denli farklılıklara yol açabileceğini göstermektedir Bu bağlamda, tez Türk konut kooperatiflerini farklılıklarını da vurgulayarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır Türkiye'de konut kooperatifleri, bir sivil toplum örgütüdür ve konut üretimine ciddi katkılar sağlamaktadır Tez konut kooperatiflerine bir çeşit kolektif eylem olarak yaklaşmakta ve konut kooperatiflerinin başarısını etkileyen faktörleri kolektif eylem kuramları çerçevesinde tartışmaktadır Karşılıksız faydalanma, grup büyüklüğü, kritik çoğunluk, heterojenlik, ağ (iletişim) yoğunluğu ve ayırıcı ceza/mükâfatlar gibi faktörler ?Karşılıksız Faydalanma? (Hazıra Konma - Free Riding) ve ?Kritik Çoğunluk? (Critical Mass) kuramlarından elde edilmiş ve İstanbul ve Ankara da gerçekleştirilen ?Konut Kooperatifleri Anket Çalışmasında test edilmek üzere Türkiye'deki konut kooperatiflerinin gelişim süreci dikkate alınarak tartışılmıştır Tezin bulguları, konut kooperatiflerinin başarısı açısından etkisi beklenebilecek faktörler olduğu halde, bu faktörlerin etkilerinin değişken olabileceğini ve bu sürecin de kooperatifte bulunan kapasiteli ve aktif yönetici/ortakların kooperatif yararına ya da bireysel çıkara göre hareket etme isteklerine bağlı olduğunu göstermektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.