Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Bölümü

A critical evaluation of Kripke's interpretation of Wittgenstein

Kripke'nin Wittgenstein yorumunun eleştirel bir değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147650 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyzes the relation between Kripke's rule-sceptic argument and Wittgenstein's paradox. Besides, Kripke's claim that the conclusion of Wittgenstein's private language argument is stated in PI § 202 will be discussed. The thesis will also evaluate the consistency of Kripke's rule-sceptic argument independently of Wittgenstein's views. Keywords: Rule, Rule-scepticism, Private language argument, PI § 201, PI § 202. in

Summary:

Bu çalışma, Wittgenstein 'in paradoksuyla Kripke'nin kural-şüpheciliği argümanı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Kripke'nin Wittgenstein'in özel dil argümanının PI § 202 de belirtildiği iddiası tartışılmıştır. Ayrıca, bu çalışma, Wittgenstein'in görüşlerinden bağımsız olarak Kripke'nin kural-şüpheciliği argümanının tutarlılığını değerlendirmiştir. Anahtar Kelimeler: Kural, Kural-şüpheciliği, özel dil argümanı, PI § 201, PI § 202. iv