Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

A critical evaluation of the urban transformation in Çukurambar, since the late 1980s

1980'lerin sonundan itibaren süregelen Çukurambar kentsel dönüşümü üzerine eleştirel bir değerlendirme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416551 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The primary purpose of this study is to put forward a critical examination on the urban transformation of Çukurambar district in the last three decades, under the forces of changing political, administrative, economic and social structure of the city. The fragmented structure of the neighborhood which resulted from the insufficient policies regarding the planning procedures in Turkey, is an inevitable problem which should be dealt with and the urban renewal plans prepared for Çukurambar should be investigated in regard to spatial aspect of the urban land. Being an important neighborhood of Ankara, Çukurambar is examined thoroughly in terms of its urban environment and social-spatial relations after the transformation processes. By inquiring the successive stages of development since the 1980s it will be possible to understand how once a squatter house area was rapidly transformed into a mix of luxury residential areas, governmental buildings and business enterprises. It is crucial to consider Çukurambar's transformation process because since its renewal period occurred just recently and it is still an ongoing process, it can be considered as a current mode of space production in Turkey.

Summary:

Bu çalışmanın temel amacı, kentin siyasi, idari, ekonomik ve sosyal yapısını değiştiren kuvvetler altında, son üç yıl içinde Çukurambar semtinde süregelen kentsel dönüşüm projelerine dair eleştirel bir okuma yapmaktır. Bu bağlamda, Çukurambar; Türkiye'deki yetersiz planlama süreçlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan parçalı yapısı ile ele alınmış ve kentsel yenileme projeleri, kentsel arazi'nin mekansal nitelikleri göz önünde bulundurularak araştırılmıştır. Ankara'nın önemli bir bölgesi olan Çukurambar, geçirdiği dönüşüm sürecinin ardından, çevresel ve sosyo-mekansal ilişkileri bağlamında incelenmiştir. 1980'lerden beri süregelen imar değişikliklerinin farklı aşamaları incelenecek, bir zamanlar gecekondu bölgesi olan bu mahallenin lüks konutlara, hükümet binalarına ve işletmelere dönüşmesinin siyasi ve sosyal arka planı anlaşılmaya çalışılmıştır. Çukurambar'ın dönüşüm süreci egemen ve kılınan mekansal üretimin tipik bir örneği olması nedeniyle de çok önemlidir.