Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

A critical inquiry into the demarcation of logical constants

Mantıksal sabitlerin ayrımı üzerine eleştirel bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 347327 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The dissertation aims to set out a methodological framework conducive to further research into the demarcation problem of logical constants through a critical examination of the principal proposals for the problem Logical constants should be characterised so as the essential values of logic, i e , necessity, normativity and formality, are secured Formality is central to the proposed framework in consideration of its relation to validity; necessity and normativity are established with reference to formality Logical constanthood is analysed into logicality and constanthood to explore the conditions and constraints on logical form ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, başlıca önerişlerin eleştirisi üzerinden, mantıksal sabitlerin ayrımı sorununun daha ileri araştırılması için elverişli bir metodolojik çatı kurmayı amaçlamaktadır Mantıksal sabitler, mantığın özsel değerleri olan zorunluluk, normatiflik ve formalliği garanti edecek şekilde karakterize edilmelidirler Önerilen çatı geçerliliğe olan ilişkisini göz önüne alarak, formalliği merkeze almakta, zorunluluğu ve normatifliği formalliğe başvurarak kurmaktadır Mantıksal sabitlik, mantıksal form üzrindeki koşulları ve kısıtlamaları incelemek için mantıksallığa ve sabitliğe çözümlenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.