Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

A critical overview of the East Asian development: The cases of miraculous East Asian economies and China

Doğu Asya kalkınmasının eleştirel incelemesi: Mucizevi Doğu Asya ekonomileri ve Çin

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 204676 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

East Asia has been one of the most important regions in the global economic system In this thesis, the East Asian miracle and the success of China?s transition are studiedby overviewing the literature The East Asian economies had experienced sustainablerapid growth from the 1960s to the end of 1990s, until the Asian crisis in 1997 China started her transition from the central planning system at the end of the 1970s Since the transition began, China has grown at rates even higher than developedcountries and she is one of the countries which survived the Asian crisis nearlywithout damage Comparing these two experiences in East Asia would give an ideaon the features of development in this region ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Doğu Asya küresel ekonomik sistemdeki en önemli bölgelerden biridir Bu tezde,Doğu Asya mucizesi ve Çin'in geçiş döneminin başarısı literatür taraması biçimindeele alınmıştır Doğu Asya ekonomileri, 1960'lardan 1990'ların sonuna kadar, Asyakrizine kadar, istikrarlı bir hızlı büyüme süreci yaşadılar Çin merkezi planlamasisteminden geçiş dönemini 1970'lerin sonunda başlattı Geçiş başladığından beri,Çin gelişmiş ülkelerden bile daha hızlı büyümektedir ve Asya krizinden neredeysehiç zarar görmeyen ülkelerden biridir Doğu Asya`daki bu iki tecrübeyikarşılaştırmak bölgedeki kalkınmanın özellikleri hakkında fikir verecektir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.