Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

A critical perspective on state failure, its consequences, and reconstruction of the state. Afghanistan: A case study.

Devletin çöküşü, sonuçları ve devletin yeniden inşası üzerine eleştirel bir yaklaşım. Afganistan: Örnek olay incelemesi.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 209045 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis attempts to provide a critical perspective on state failure together with its consequences, and how the reconstruction of state is carried out in the aftermath of failure The thesis commences by discussing the emergence of `modern? nation-states, and proceeds by analyzing how current patterns of statehood respond to the classic nation-state denominations Examining the concept of state failure, the thesis aims to verify whether established characteristics of statehood are applicable in view of contemporary dynamics of state weakness The thesis then observes the difficulties for upholding inherent weaknesses in a state against the pressing nature of the contemporary dynamics of international relations; and, thus explores avenues for frameworks preventive to state failure, as well as postfailure resuscitation of states when these frameworks fail to take effect ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez devletin düşkünlüğünün sonuçlarına yönelik eleştirel bir bakış sunarken, düşkünlüğe bağlı çöküşün ardından devletin yeniden inşası sürecini irdelemektedir Tez, `çağdaş' ulus devletlerin oluşumlarını tartışarak yola çıkmakta, bugünkü devletin özelliklerini `klasik' ulus devletin nitelikleriyle kıyaslamaktadır Tezin amacı, devletin çöküşü kavramını incelerken, devletin yerleşik özelliklerinin bugün karşılaşılan zafiyetler karşısında uygulanabilirliğini incelemektir İçselleştirdiği zafiyetlere ve uluslararası ilişkilerin dinamiklerinin zorlamasına karşın devletin sürdürülmesinin zorluklarını inceleyen tez, devletin çöküşünü engelleyici süreçleri değerlendirirken, bu süreçlerin başarısızlığından dolayı çöküşün kaçınılmaz hale gelmesi durumunda devletin yeniden kurulmasını da irdelemektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.