Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Bölümü

A critical reading of alain badiou: Relativism in Badiou's theory of truth

Alain Badiou üzerine eleştirel bir okuma: Badiou?nun hakikat teorisindeki görecelilik

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321067 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this thesis is to develop a critical reading of Badiou?s theory of truth. Contemporary popular trends such as postmodernism and anti-philosophy champion the principles of pluralism and contingency. They use these against Hegel?s conception of history and theory of `relational totality?. Badiou agrees with these trends. But he criticizes their relativist theory of truth. He wants to provide an `objective? foundation for `truth?. The question I wish to explore in this thesis is then to analyze critically Badiou?s work to find out whether he succeeds?To do this I am presenting Badiou?s philosophical sources in ancient and modern philosophy and his main concepts he relies on. I am analyzing in particular in depth Badiou?s understanding of ontology and phenomenology. To explain his concept of truth, I am analyzing his concepts of `void?, `plurality?, `infinity?. However, to make sense of his theory of truth more fully, I am looking also at his conceptions of `event? and subject?, which are the main components of his theory of truth. After having analyzed his theory of of truth, I am looking at his conception of emancipatory politics, to see how his conception of truth works in his practical philosophy.

Summary:

Bu tezin amacı Alan Badiou'nun hakikat kuramının eleştirel bir incelemesini yapmaktır. Postmodern ya da anti-felsefe benzeri çağdaş popüler akımlar çoğulculuk ve olumsallık ilkelerini savunurlar. Bu ilkeleri Hegel'in tarih kavramı ve `ilişkisel bütünlük' teorisine karşı kullanırlar. Badiou bu akımlarla aynı görüştedir. Fakat onların göreli hakikat teorisini eleştirir. Kendisi `hakikat'e `nesnel' bir temel kazandırmak ister. Bu tezin amacı Badiou'nun çalışmalarını, bu konuda başarılı olup olmadığı sorusuna yanıt bulmak için incelemektir.Bu amaçla Badiou'nun antik ve modern dönemdeki felsefi kaynaklarını ve dayandığı temel kavramları göstereceğim. Badiou'nun ontoloji ve fenomenoloji anlayışını inceleyeceğim. Hakikat kavramını açıklamak için `boşluk', `çokluk', sonsuzluk' gibi kavramlarını açıklayacağım. Ayrıca, Badiou'nun hakikat teorisini daha anlaşılır kılmak için, hakikat teorisinin temel bileşenleri olan `olay' ve özne' kavramlarına inceleyeceğim. Hakikat teorisini inceledikten sonra, Badiou'nun hakikat kavramının pratik felsefede nasıl iş gördüğünü görmek amacıyla, kendisinin özgürleştirici politika kavramına bakacağım.