Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Çalışmaları Bölümü

A critical reading of the discourses of Europeanization and multi-level governance within the European Union

Avrupa Birliği'ndeki Avrupalılaşma ve yönetişim tartışmalarının eleştirel bir yorumu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147616 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyzes the transformation of the European Nation State and the effects of the discourses on Europeanization and Governance on the European Union Integration process European policies had penetrated into the political systems of its member states as a result of European Integration process ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma, Avrupalı Ulus-Devletin geçirdiği değişimi ve Avrupalılaşım ve Yönetişim tartışmalarının Avrupa Birliği Entegrasyon sürecine etkilerini araştırmaktadır Avrupa Entegrasyon sürecinin bir sonucu olarak, Avrupa politikaları üye ülkelerinin iç siyasetine nüfuz etmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.