Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

A critical reading of the Ottoman-Turkish hamam as a queered space

Osmanlı-Türk hamamının queered bir mekan olarak eleştirel bir okuması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 368869 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This dissertation analyzes the Ottoman-Turkish hamam as a queered space I follow a combined research methodology in which oral history is the primary method of gathering knowledge, while literature review, questionnaire survey and case analyses are supplementary In Chapter 3, I argue that in architectural history writing, the hamam is constructed as a desexualized archetype, while in art history, popular literature and media it is reduced to a sexual stereotype In Chapter 4, I analyze how the hamam works as part of urban queer culture in Turkey for the past 40 years The oral history interviews provides first-hand data regarding the spatial practices, sexual performances and experiences of the interviewees in particular queered hamams In-depth analyses of these interviews show that there are similarities and differences between practices, performances and experiences of the users, which contribute to their identity constructions I analyze these similarities and differences within a tripartite conceptual framework, in Chapters 5, 6 and 7 consecutively, each of which has been theorized as a particular spatiality: an urban closet, a performance stage, and a homosocial space In Chapter 8, I conclude that the Ottoman-Turkish hamam is a complex problem field which can be read through three dualities: the traditional and the modern, the representational and the real, the commodified and the social ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, Osmanlı-Türk Hamamı'nı queered bir mekân olarak analiz etmektedir Sözlü tarihin öncelikli, kaynak taraması, anket çalışması ve alan çalışmasının ise yardımcı bilgi toplama yöntemleri olduğu kombine bir araştırma yöntembilimi izlemekteyim Üçüncü bölümde, mimari tarih yazımında hamamın cinsiyetsiz bir arketip olarak inşa edildiğini, sanat tarihi, popüler edebiyat ve medyada ise cinsiyetli bir steryotipe indirgenmiş olduğunu tartışmaktayım Dördüncü bölümde, hamamın son 40 yıldır nasıl Türkiye'deki kentsel queer kültürün bir parçası olarak çalıştığını analiz etmekteyim Sözlü tarih görüşmeleri belirli queered hamamlarda görüşmecilerin mekânsal pratikleri, cinsel performansları ve tecrübeleriyle ilgili birinci el veri sağlamaktadır Görüşmelerin derinlemesine analizi, bu pratikler, performanslar ve tecrübeler arasında görüşmecilerin kimlik inşaasına katkı sağlayan benzerlikler ve farklılıklar bulunduğunu göstermektedir Bu benzerlik ve farklılıkları beşinci, altıncı ve yedinci bölümlerde her biri belirli mekânsallık olarak kuramsallaştırılan üçlü bir kavramsal çerçevede analiz etmekteyim: kentsel dolap, performans sahnesi ve homososyal mekân Sekizinci bölümde, hamamın üç farklı ikilik üzerinden karmaşık bir problem alanı olduğu sonucuna ulaşmaktayım: geleneksel ve modern, temsili ve gerçek, ticari ve sosyal ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.