Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

A Critical review of the debates on populism: Politics of import substitution industrialisation or a hegemonic project?

Popülizm tartışmalarına eleştirel bir yorum: İthal ikameci kalkınma stratejilerine özgü bir siyasal biçim mi, bir hegemonya projesi mi?

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140140 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A CRITICAL REVIEW OF THE DEBATES ON POPULISM: POLITICS OF IMPORT SUBSTITUTION INDUSTRIALISATION OR A HEGEMONIC PROJECT? Eğilmez, D Burcu M S , Department of Political Science and Public Administration Supervisor: Assist ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.