Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A critique housing classes approach: The case of Şentepe-Ankara

Konut sınıfları yaklaşımının eleştirisi: Şentepe-Ankara örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161919 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A CRITIQUE OF HOUSING CLASSES APPROACH: THE CASE OF ŞENTEPE - ANKARA Özcan, Pınar M S , Department of Urban Policy Planning and Local Governments Supervisor: Assoc Prof Dr H Tank Şengül January 2005, 198 pages This thesis analyzes the validity of main assumptions of housing classes approach, which is a Weberian mode of analyses developed to explain the effects of spatial stratification on social structures of cities, in an empirical level through a case study ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz KONUT SINIFLARI YAKLAŞIMININ ELEŞTİRİSİ: ŞENTEPE - ANKARA ÖRNEĞİ özcan, Pınar Yüksek Lisans, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr H Tarık Şengül Ocak 2005, 198 sayfa Bu çalışma, mekansal tabakalaşma olgusunun kentlerin toplumsal yapısı üzerindeki etkilerini açıklamak üzere geliştirilmiş Weberci bir analiz biçimi olan konut sınıfları yaklaşımının temel varsayımlarının geçerliliğini, bir alan çalışmasına dayanarak ampirik bir düzlemde incelemektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.