Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi Anabilim Dalı / Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı

A critique of Jacques Ellul's view of technology: Facebook phenomenon as a case study

Jacques Ellul'un teknoloji görüşünün bir eleştirisi: İnceleme olarak facebook fenomeni

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 286601 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yaşadığımız sanayi medeniyetinde teknoloji hayatımızın her alanında yaygın bir rol üstlenmektedir. Ben bu tezde teknoloji-toplum ilişkisini inceleyen iki büyük düşünce yaklaşımının görüşlerini tartışmayı ve karşılaştırmayı, güncel sosyal ağlarla olan ilişkilerini incelemeyi bu bağlamda da Facebook ve internet ve demokrasi tartışması örneklerini kullanmayı amaçladım.Bu çalışmanın ilk kısmında teknolojinin sosyal analizi hakkındaki yaklaşımların bir genel açıklamasını sunacağım. ?Instrumentalism?, ?Substantivism? ve ?Social Constructivism? görüşlerinin kısa birer özetini sunacağım. İkinci kısımda Ellul'un düşüncesinde teknolojinin ne olduğunu açıklamaya çalışacağım.Üçüncü kısımda teknolojinin ?social constructivist?ler için ne olduğunu açıklayacağım. Dördüncü kısımda ampirik çıkarımlar ve değerlendirmeler ortaya koyacağım. Dijital iletişim araçların neler olduğunu sosyal ağlar üzerine vurgu yaparak açıklamaya çalışacağım. Bu bağlamda ?Facebook? olgusunu teknoloji hakkındaki iki büyük düşünce açısından inceleyeceğim. 2011 kışında Tunus ve Mısır'da meydana gelen devrimlerdeki Facebook etkisini ve bu devrimlerin teknoloji ile olan bağlantısını ortaya koymaya çalışacağım. ?The Economist? dergisinin internet sitesinde 2011 Şubat sonu Mart başı dolayında gerçekleşen çevrimiçi tartışmanın sonuçlarını da bu bağlamda göstereceğim. Tarafların gözlemlerini ve tartışmanın sonucunu inceleyeceğim. Sonuç olarak da teknoloji hakkındaki görüşlerimi açıklamaya çalışacağım.

Summary:

In the industrial civilization that we live in, technology demonstrates a pervasive role in all aspects of our lives. I tried in this thesis to discuss and contrast two major approaches to technology-society relations, and evaluate how well they account for current social networking practices, using Facebook and the internet and democracy debate as cases.In the first chapter of this work I will try to present an overview of major approaches to the social analysis of technology. I will give a brief summary of Instrumentalism, Substantivism and Social Constructivism. In the second chapter I will try to define what technology is in Ellulian terms. In the third chapter of my thesis I will analyze what technology is in social constructivist terms. In the fourth chapter, I will display empirical implications and assessments. I will analyze what digital communication technologies are with an emphasis on the social network sites. In this context I will analyze the Facebook phenomenon from the two approaches of technology. I will analyze the role of Facebook in the revolutions which took place in the winter of 2011 in Tunisia and Egypt and analyze the relevance of those revolutions to technology. I will present a result of an online debate that took place in late-February and early-March 2011, on ?The Economist?. I will try to examine the remarks of the parties of the debate and the result of the debate. In conclusion, I will try to present my reflections on agency and technology.