Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

A cross-cultural comparison of mathematics achievement in the third international mathematics and science study-repeat (TIMSS-R)

Üçüncü uluslararası matematik ve fen çalışması-tekrar (TIMSS-R) daki matematik başarısının kültürler arası karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143254 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study has two phases In the first phase, a model that explains students' mathematics achievement in TIMSS-R will be proposed In the second phase, the proposed model will be evaluated to interpret the similarities and differences across three culturally and linguistically different countries; Turkey, the Netherlands, and Italy This study will basically combine students' answers on TIMSS-R Students Questionnaire items with their mathematics achievement scores obtained from TIMSS-R Mathematics Achievement Test In order to achieve this, items in the student questionnaire will be grouped under latent variables and then the related models will be established Thirty-seven items selected from the TIMSS-R Student Questionnaire were analyzed using principle component factor analysis for each country The results indicated seven interpretable dimensions ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacının iki evresi vardır îlk evrede, TIMSS-daki öğrencilerin matematik başarısını açıklayan bir model öne sürülecek İkinci evrede, öne sürülen bu model farklı kültürleri ve dilleri olan üç ülkedeki; Türkiye, Hollanda ve İtalya, benzerlikleri ve farklılıkları yorumlamak için değerlendirilecektir Bu çalışma temelde öğrencilerin TIMSS-R Öğrenci anketine verdikleri cevaplar ile TIMSS-R Matematik başarı testinden aldılan puanları birleştirecektir Bunu başarmak için öğrenci anketindeki sorular örtük değişkenler altında gruplanacak ve daha sonra ilgili modeller kurulacaktır Öğrenci anketinden seçilen otuzyedi soru temel bileşenler faktör çözümlemesi kullanılarak her bir ülke için analiz edildi Sonuçlar yedi yorumlanabilir boyut gösterdi ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.