Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

A cross-cultural comparison of the impact of human and physical resource allocations on students' mathematical literacy skills in the programme for international student assessment (PISA) 2003

Uluslararası öğrenci değerlendirme programında (PISA 2003) insan ve fiziksel kaynakların öğrencilerin matematik okur yazarlığına olan etkisinin kültürler arası karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199015 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA CROSS-CULTURAL COMPARISON OF THE IMPACTOF HUMAN AND PHYSICAL RESOURCE ALLOCATIONSON STUDENTS? MATHEMATICAL LITERACY SKILLSIN THE PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT(PISA) 2003İş Güzel, ÇiğdemPh D ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI'NDA(PISA 2003) İNSAN VE FİZİKSEL KAYNAKLARINÖĞRENCİLERİN MATEMATİK OKUR YAZARLIĞINA OLAN ETKİSİNİNKÜLTÜRLER ARASI KARŞILAŞTIRILMASIİş Güzel, ÇiğdemDoktora, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi BölümüTez Yöneticisi: Prof ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.