Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü

A cross-cultural study on color perception: Comparing Turkish and non-Turkish speakers' perception of blue

Renk algısı üzerine kültürler arası bir çalışma: Türklerin ve Türk olmayanların mavi algılarının karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201972 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Turkish speakers differentiate the blue region of color spectrum into mavi (blue) and lacivert (dark blue); whereas non-Turkish speakers in this study had only one color term in the blue region The present study aimed to explore the predictions of the Linguistic Relativity Hypothesis Operationally, Categorical Perception (CP) effects were used In Experiment 1, Turkish speakers performed a naming task to determine an average category boundary between mavi and lacivert ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Türkler, renk spektrumunun mavi bölgesini mavi ve lacivert olmak üzere iki ayrı kategoriye ayırmaktadır Bu çalışmaya katılan yabancıların dillerinde ise renk spektrumunun mavi bölgesi için sadece bir renk kelimesi bulunmaktadır Bu çalışmada Dilsel Görelilik Varsayımı'nın tahminleri araştırılmıştır İşlevsel olarak, kategorik algı etkileri kullanılmıştır Birinci deneyde, mavi ve lacivert arasında ortalama bir kategori sınırının belirlenmesi için, Türkler bir isimlendirme görevi yapmışlardır İkinci deneyde, Türkler'in ve yabancıların, hem mavi ve lacivert kategorileri içindeki hem de ortalama sınır etrafındaki renk-farkı algılama eşikleri hesaplanmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.