Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

A cross-cultural study on dissertation acknowledgments written in English by native speakers of Turkish and American English

Anadili Türkçe ve Amerikan İngilizcesi olan konuşmacılar tarafından İngilizce olarak yazılmış tez teşekkür kısımları üzerine kültürlerarası bir inceleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277962 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this thesis is to compare and contrast the ways in which native speakers of Turkish (NST) and native speakers of American English (NSAE) write the acknowledgment sections of their MA and PhD dissertations. The analysis in the study focuses on the pragmatic and discourse strategies used by the authors in the texts written in English. First, the study uncovers the organization of the dissertation acknowledgments and the thanking strategies employed in the acknowledgment sections written in English by native speakers of Turkish and American English in their MA and PhD dissertations. Then, the authors? choices of expressions of gratitude for specific addressees (e.g., supervisors vs. friends) are discussed. Data examined in the study comprise 144 dissertations written by 72 NST and 72 NSAE and are collected from sources such as the National Theses Centre of The Council of Higher Education of Turkey, ProQuest dissertation services. The thesis aims to contribute to the areas of foreign language education, pragmatics and cross-cultural communication.

Summary:

Bu çalışmanın amacı anadili Türkçe ve Amerikan İngilizcesi olan tez öğrencilerinin Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin teşekkür kısımlarında kullandıkları dili karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışma içerisinde tez yazarlarının İngilizce olarak yazdıkları tez teşekkür kısımlarının edimbilimsel ve söylembilimsel stratejileri üzerinde yoğunlaşılacak ve metnin nasıl organize edildiği ve metinde hangi teşekkür etme stratejilerinin kullanıldığı tartışılacaktır. Ayrıca yazarların belirli kişilere (örn. tez danışmanları, arkadaşları) teşekkür ederken seçtikleri teşekkür etme biçimleri de incelenecektir. Bu çalışmanın araştırma sorularını cevaplamak için YÖK'e ait Ulusal Tez Merkezi, ProQuest tez veri tabanı gibi veri kaynaklarından 144 yüksek lisans ve doktora tezi seçilmiştir (72 anadili Türkçe, 72 anadili Amerikan İngilizcesi). Tezin amacı yabancı dil eğitimi, edimbilim ve söylembilim alanlarına katkıda bulunmaktır.