Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Cross layer protocol for service access in mobile Ad hoc networks

Gezgin tasarsız ağlarda hizmetlere erişim için çapraz katmanlı bir ağ protokolü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 139353 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

IV ABSTRACT A CROSS LAYER PROTOCOL FOR SERVICE ACCESS IN MOBILE AD HOC NETWORKS Mobile Ad Hoc Networks (MANET) are composed of moving wireless commu nication capable computers usually deployed for the purpose of temporal information exchange in cases where coverage of infrastructured networks is not available. Consid ering the fragile environment of MANET, simple and application aware communication approaches must be preferred in favor of complex and general purpose cascaded stack of protocols. These approaches must serve the applications need for access to ser vices available on other hosts, addressing the announcement, discovery, binding and utilization of those services. In this thesis, dynamic access to named non-interactive services in ad hoc net works is studied and a simple cross layer protocol is designed for service discovery and routing. The algorithms of the proposed protocol are implemented in a wireless network simulation software, GloMoSim, for the purpose of algorithm verification and performance evaluation. Some representative applications and scenarios designed out of these applications using the simulation software extensions for the new protocol are also implemented. The results from these experiments have shown that a service aware slim protocol stack implementation is possible for non-interactive service access in mo bile ad hoc networks. The advantages of having service awareness in the network layer are also emphasized. Content of the thesis includes the necessary motivation and background for MANET, proposed communication infrastructure, designed mechanisms, simulation implementation details, experiment and results.

Summary:

ÖZET gezgin tasarsiz ağlarda hizmetlere erişim için çapraz katmanlı bir ağ protokolü Gezgin tasarsiz ağlar, önceden planlanmış bir telsiz ağ altyapısının kapsama alanında olmaya gerek bırakmaksızın, telsiz iletişim yapma yeteneği olan hareketli bil gisayarların birbirleri ile geçici süreli bilgi değişimi yapmalarına olanak verir. Bu ağ yapısının kırılgan ortamı, basit ve uygulamalardan haberdar iletişim yaklaşımlarının, karmaşık ve genel amaçlı protokol yığınlarına tercih edilmesini gerektirmektedir. Bu yaklaşımlar, uygulamaların sundukları hizmetleri duyurmalarına, ağ üzerindeki diğer hizmetleri keşvetmelerine, bağlanmalarına ve kullanmalarına olanak sağlamalıdır. Bu tezde etkileşimsiz isimli hizmetlere devingen erişim ile ilgilenilmiş, hizmet keşfi ve yönlendirme sağlamayı amaçlayan basit bir çapraz katmanlı protokol tasarlanmıştır. Önerilen protokoldeki algoritmalar, doğrulama ve başarım ölçümü amacıyla GloMoSim telsiz ağ benzetim yazılımına eklenerek gerçeklenmiştir. Gerçeklenen bu benzetim yazılımı kullanılarak, temsili uygulamalar ve bu uygulamalardan türetilmiş senaryolar oluşturulmuştur. Yapılan bu deneylerden edinilen sonuçlar, etkileşimsiz isimli hizmet lere devingen erişim için hizmetlerden haberdar bir basit protokol yığını kullanımının mümkün olduğunu göstermiştir. Ayrıca ağ katmanı seviyesinde, hizmetlerden haberdar olmanın getirileri vurgulanmıştır. Tezin içeriğinde gerekli hazırlık bilgileri, önerilen iletişim altyapısı, tasarlanan düzenekler, benzetim yazılımı ayrıntıları, deneyler ve sonuçlar bulunmaktadır.