Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

A crosscultural study on outdoor play: Parent and teacher perspectives

Dış mekan oyunlarına yönelik kültürler-arası bir çalışma: Aile ve öğretmen perspektifleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 399980 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this multiple case study aim is two-fold: first is to explore Turkish and Finnish early childhood teachers' and parents' beliefs related to outdoor play and ideal outdoor environment and second to focus on Turkish and Finnish early childhood teachers' outdoor play practices in their kindergarten settings ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çoklu durum çalışmasının iki amacı bulunmaktadır Bunlardan birincisi Türk ve Fin okul öncesi öğretmenlerinin ve ebeveynlerinin dış mekan oyunu ve ideal dış mekan ortamlarına ilişkin inançlarını incelemesi iken, diğeri Türk ve Fin okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan dış mekanlarda gerçekleştirdikleri etkinlikleri ortaya koymaktır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.