Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Cultural model of risky decision-making behaviour: A test of prospect theory (Turkey, Libya, Japan, China and Canada)

Risk altında karar verme davranışının kültürel modeli: Olasılık teorisinin analizi (Türkiye, Libya, Japonya, Çin ve Kanada)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 98719 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A CULTURAL MODEL OF RISKY DECISION-MAKING BEHAVIOUR: A TEST OF PROSPECT THEORY (TURKEY, LIBYA, JAPAN, CHINA and CANADA) SUMMARY Decision-making behaviour especially under risk has received considerable attention from different researchers in different fields of inquiry Yet cross-cultural risky decision making behaviour is relatively new and undeveloped field of study This dissertation presents a cultural model of risky decision making behaviour The current study probed three sets of relationships between four sets of influential factors The four sets of factors are cultural values, decision-making process, preference for decision-making style, and problem framing The first set of relationships proposed in the model is between cultural values and decision-making behaviour ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

RİSK ALTINDA KARAR VERME DAVRANIŞININ KÜLTÜREL MODELİ: OLASILIK TEORİSİNİN ANALİZİ (TÜRKİYE, LİBYA, JAPONYA, ÇİN VE KANADA) ÖZET Risk altında karar alma farklı alanlarda araştırmaların yoğun ilgi gösterdiği bir alandır Çok farklı alanlarda çalışmaların yoğunluğuna rağmen, farklı kültürlerde risk altında karar alma çok yeni ve gelişmekte olan bir çalışma sahasıdır Bu doktora tezi riskli karar verme modelinin farklı kültürel faktörlerden etkileşimini incelemektedir Bu tezde ele alman modelde dört etkinin faktör grubu içinde üç farklı ilişki zinciri incelenmiştir Ele alman faktörler; kültürel değerler, karar verme süreci, farklı karar verme türleri içinde tercihler ve problemi tanıma farklılıklarıdır Modelde yer alan birinci ilişki zinciri kültürel değerler ve karar verme davranışı arasındadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.