Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

A decision support model for adopting software product line engineering

Yazılım ürün hattı mühendisliğine geçiş için bir karar destek modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 409157 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The software product line engineering (SPLE) community has provided several different approaches for assessing the feasibility of SPLE adoption and selecting transition strategies These approaches usually include many rules and guidelines which are very often implicit or scattered over different publications Hence, for the practitioners it is not always easy to select and use these rules to support the decision-making process To support the decision-making process in SPLE adoption, a decision support model is introduced for pursuing SPLE transition A prototype tool, Transit-PL is developed after a domain analysis study on the feasibility analysis approaches and SPLE transition strategies in the literature The decision support model has been developed and enhanced through exploratory case studies, and then further validated in both literature-based retrospective case studies and real life prospective case studies ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yazılım ürün hatları mühendisliği (YÜHM) geçiş olabilirliği ve strateji seçimi konusunda, literatürde bir çok çalışma yapılmıştır Bu çalışmalar faydalı tavsiyeler içermesine rağmen, bu bilgiler birçok yayına dağınık ve örtülü şekilde olduğu için, uygulayıcılar için karar verme sürecinde bu kuralları seçmek ve kullanmak her zaman kolay değildir Bu çalışmada yazılım ürün hatları mühendisliğine geçiş için bilgisayar destekli bir karar destek modeli önerilmiştir Yazılım ürün hattı mühendisliğine geçiş olabilirliği ve stratejileri konusunda ayrıntılı bir alan analizi çalışmasından sonra prototip bir araç olan Transit-PL geliştirilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.