Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A decision support system for combining forecasting results

Tahmin sonuçlarını birleştirmek için bir karar destek sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143513 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present study aims to develop an analysis package for combining forecasts that are obtained from different forecast methods. The package is composed of three modules, namely, the data input module, the data analysis module and the combination module. In data input module, the data is entered and saved as an Excel file with the given name. In data analysis module, the program computes the forecasts of the selected methods and displays the forecast results, the mean absolute errors, the mean square errors and the mean absolute percentage errors of these methods. In combination module, the forecast results, computed in the data analysis module, are combined according to the selected combination methods. All the detailed calculations of the forecasts and the values assigned by the program to minimize the mean absolute deviations, the mean square errors and the mean absolute percentage errors are displayed under the columns of the related method on the Excel spreadsheet of the file. Keywords: Decision Support Systems, Forecasting, Combining Forecasts

Summary:

Bu çalışmada değişik tahmin yöntemlerinden elde edilen sonuçları birleştirmek için bir analiz paketi hazırlanmıştır. Geliştirilen paket, veri giriş modülü, veri analiz modülü ve birleştirme modülü olmak üzere toplam üç modülden oluşmaktadır. Veri giriş modülünde, veri girişi ve Excel dosyası olarak verilen isim ile kaydı yapılmaktadır. Veri analiz modülünde, program seçilen yöntemlerle tahminleri heasaplayrp, bu sonuçlarla bu yöntemlerin ortalama mutlak hatalarını, ortalama hata karelerim ve ortalama mutlak hata yüzdelerini göstermektedir. Birleştirme modülünde, veri analiz modülünde hesaplanan tahminler seçilen birleştirme yöntemleri ile birleştirilmektedir. Tahminlerin bütün detaylı hesaplamaları ve programın ortalama mutlak hataları, ortalama hata kareleri ve ortalama mutlak hata yüzdeleri azaltmak için belirlediği sabit değerler dosyanın Excel sayfasında ilgili yöntem kolonunun altında gösterilmektedir.Anahtar Kelimeler: Karar Destek Sistemi, Tahmin, Tahmin Birleştirme