Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Decision support system for fuzzy scheduling of software project

Yazılım projelerinin bulanık çizelgelemesi için bir karar destek sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 82688 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR FUZZY SCHEDULING OF SOFTWARE PROJECTS Küçümen, Baise Özlem M S , Department of Industrial Engineering Supervisor: Assoc Prof Dr Nur Evin Özdemirel Co-supervisor: Assoc Prof Dr Canan Sepil September 1999, 113 pages In this study, a fuzzy project scheduling decision support system applied to a real world software development project is presented ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz YAZILIM PROJELERİNİN BULANIK ÇİZELGELEMESİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ Küçümen, Baise Özlem Yüksek Lisans Tezi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr Nur Evin Özdemirel Ortak Tez Yöneticisi: Doç Dr Canan Sepil Eylül 1999, 113 sayfa Bu çalışmada, gerçek bir yazılım geliştirme projesine uygulanan bir bulanık proje çizelgeleme karar destek sistemi sunulmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.