Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Yapı Bilgisi Bilim Dalı

A decision support system for performance assessment and improvement in PPP healthcare projects

Sağlık sektörü KÖO projelerinde performans değerlendirmesi ve iyileştirmesi için bir karar destek sistemi önerisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 530223 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

With the objectives including the reduction of the whole life costs, increasing construction and operation efficiencies and enhancing service quality, Public-Private Partnership (PPP) schemes have been used for healthcare projects across the world over the past two decades These large-scale projects comprise a long-term partnership period between the public and private sector stakeholders, with a great deal of costs, risks and opportunities Considering the large number of the parties involved and the inherent public interest, the vital importance of proper project planning and delivery in accordance with the project objectives becomes prominent The major aim of this study was to construct a PPP healthcare project success model considering the interrelations between the success factors and integrate it with a decision support system that provides guidance to construction companies for performance assessment and improvement during the planning and execution phases of the PPP healthcare projects undertaken ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Projenin yaşam döngüsü maliyetlerinin azaltılması, yapım ve işletme verimliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması gibi hedeflerle, Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO) modeli son yirmi yıldır tüm dünyada sağlık sektörü projelerinin tesliminde kullanılmaktadır Kamu ve özel sektör paydaşları arasında uzun vadeli bir ortaklık dönemini kapsayan bu büyük ölçekli projeler, çok ciddi maliyetleri, risk ve fırsatları da beraberinde getirmektedir Kapsanan çok sayıdaki proje paydaşı ve kamu yararı göz önünde bulundurulduğunda, projelerin planlanan bütçe, süre, kalite gibi proje hedeflerine uygun olarak tamamlanmasının önemi belirginleşmektedir Bu çalışmanın amacı, sağlık sektörü KÖO projeleri için başarı faktörleri arasındaki etkileşimlerin de göz önünde bulundurulduğu bir başarı modeli oluşturulması ve inşaat şirketlerine üstlendikleri sağlık sektörü KÖO projelerinin planlama ve yürütme aşamalarında proje performans değerlendirmesi ve iyileştirmesi için yol gösterecek bir karar destek sistemi geliştirilmesidir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.