Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

A decision support tool for conceptual site model development at contaminated sites

Kirlenmiş sahalar için kavramsal saha modelinin geliştirilmesinde kullanılabilir bir karar destek aracı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 259197 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A conceptual site model (CSM) is simply a description of the environmental conditions at a contaminated site and surrounding area, which provides all interested parties with a vision of the site CSM mainly identifies the source-pathway-receptor linkage to guide for effective site characterization, risk assessment and remedial investigations Development of CSM is complicated because it is `case specific? and there is no single route to follow during decision making concerning the contaminated site Moreover, type and extent of information needed varies according to size and level of contamination and site heterogeneity The objective of this study is to develop a decision support tool that guides the site assessors during identification of possible decision routes that can be encountered; the procedure to be followed; and the information and data to be collected at each stage This tool also introduces interactions between CSM andsampling strategies designed for various purposes Developed decision support tool adapts to each specific contaminated site Furthermore, a detailed review of sampling strategies is presented as a guidance for site assessors ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Kavramsal saha modeli (KSM), basit olarak, kirlenmiş bir saha ve etrafındaki çevresel koşulları, ilgili tüm paydaşlara saha hakkında bir fikir verebilecek şekilde tanımlamakta kullanılan bir araçtır KSM temel olarak saha karakterizasyonunu, risk değerlendirmesini ve temizleme incelemelerini yönlendirmek amacı ile sahadaki kaynak-taşınım yolu-alıcı ilişkisini gösterir KSM'nin geliştirilmesi, sahaya özgü olması ve kirlenmiş saha hakkında karar almada takip edilecek tek bir yol olmaması nedeniyle karmaşıktır Ayrıca, ihtiyaç duyulan bilginin çeşidi ve kapsamı, kirliliğin boyutu ve seviyesinin yanı sıra sahanın heterojenliğine de bağlıdır Bu çalışmanın amacı; olası kararların, takip edilmesi gereken prosedürün ve bilgi ihtiyacının belirlenmesinde ilgili araştırmacıyı yönlendirecek bir karar destek aracıgeliştirmektir Buna ek olarak, KSM geliştirilmesi ile çeşitli amaçlar için tasarlanan örnekleme stratejileri arasındaki ilişkilerin ortaya konulması da hedeflenmiştir Geliştirilen karar destek aracının, bütün kirlenmiş saha vakalarında uygulanabilir olmasına dikkat edilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.