Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

A Democratisation project in the age neoliberalism: The historical specificity of the TÜSİAD reports

Neoliberalizm çağında bir demokratikleşme projesi: TÜSİAD raporlarının tarihsel özgüzlüğü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140157 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A DEMOCRATISATION PROJECT IN THE AGE OF NEOLIBERALISM: THE HISTORICAL SPECIFICITY OF THE TÜSİAD REPORTS Güveloğlu, Nazım M Sc, Department of Political Science and Public Administration Supervisor: Assist ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz NEOLtBEREALİZM ÇAĞINDA BÎR DEMOKRATİKLEŞME PROJESİ: TÜSİAD RAPORLARININ TARİHSEL ÖZGÜLLÜĞÜ Güveloğlu, Nazım Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.