Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Bölümü

A density functional theory investigation of graphene-based materials

Grafen bazlı malzemelerin yoğunluk fonksiyoneli teorisiyle incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 383269 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Employability of graphene-based materials in various technological applications in order to exploit its exceptional properties is achieved/improved via their interactions with various atoms, molecules, nanostructures and surfaces. In this thesis, the interaction of cyclohexane and derived molecules, carbon nanotubes and metallic surfaces with both pristine and defected graphene structures are investigated using density functional theory.

Summary:

Grafen bazlı malzemelerin olağanüstü özelliklerinden yararlanmayı amaçlayan çeşitli teknolojik uygulamalarda, bu yapıların kullanımı çeşitli atomlar, moleküller, nanoyapılarda ve yüzeyler ile etkileşimi yoluyla gerçekleştirilir ve geliştirilir. Bu tezde, sikloheksan ve türevi halkalı moleküller, karbon nanotüpler ve metalik yüzeylerin hem bozulmamış hem de kusurlu grafen yapıları etkileşimi yoğunluk fonksiyoneli teorisi kullanılarak incelenmiştir.