Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Uluslararası İşletmecilik Bilim Dalı

A descriptive study on e-marketing in Sudan

Sudan'daki e-pazarlama üzerine betimleyici bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 506635 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışma, Sudan'daki e-pazarlama üzerine betimleyici bir çalışma incelemeyi, Sudan iş dünyasında e-alışveriş konseptine yönelik müşterilerin davranışlarını analiz etmenin yanı sıra yöneticilerin kendi üretim şirketlerinde e-alışverişi benimseme algısını daha iyi anlamayı amaçlamaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için, 400 kişilik bir müşteri anket çalışmasından ve Sudan Üreticiler Federasyonu listesinden seçilen ancak Sudanlı şirket örneklerinin sınırlı olmasını göz önünde bulundurarak, genelleştirilemeyecek 56 şirketten elde edilen örnek verileri analiz etmek için istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Çalışmanın ana sonuçları, Sudan iş ortamının, şirketler ve müşteriler için de e-pazarlama faaliyetlerini başlatmaya çok uygun olduğunu gösterdi. Sonuçlar, Sudan'daki iş büyümesi için e-pazarlamanının gerekliliğini açıkça ortaya koydu. E-pazarlamanın önemi, e-pazarlamanın Sudan'daki iş ortamının büyümesi ve pazarlama operasyonlarını daha kolay ve kullanışlı hale getirme konusundaki etkin rolü konusunda müşterilerin yüksek farkındalıklarından kaynaklanmıştır. Ayrıca, gerekli altyapıyla birlikte Sudan pazarında e-pazarlamanın oluşturulmasına yönelik oldukça büyük bir ihtiyaç mevcuttur. Çalışma hem şirketler hem de müşteriler için öneriler getiriyor. Şirketler için, diğerlerinin yanı sıra, Sudan'daki önemli aktörlerin atölye çalışmaları, hizmet içi eğitimler yapması, internetin hızının artırılması, güvenlik seviyesinin yükselmesi, internet hizmetlerinin yaygınlaştırılarak kullanıcıların gizliliğinin korunması yoluyla internet hizmetleri altyapısının geliştirilerek e-pazarlamanın avantajları hakkındaki bilincin artırılmasını önermektedir. Bu çalışma Müşteriler tarafı için, diğerlerinin yanı sıra, müşterilerin güvenliğini arttırarak, kullanıcıların gizliliğine saygı göstererek, e-pazarlamanın güvenli kullanımı konusunda müşterilere güvence sağlayarak müşterilerin e-pazarlama işlemlerinin avantajları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla sosyal medya ve interneti kullanarak e-pazarlamanın avantajları hakkında müşterilerin farkındalığını artırmayı tavsiye etmektedir. Anahtar Kelime: e-pazarlama, e-ticaret (EC), betimleyici analiz, internet, şirketlerin, müşteriler, Sudan, Türkiye.

Summary:

The study aimed to examine the descriptive study on e- marketing in Sudan in order to provide a greater understanding of managers' perception of e-marketing adoption in their manufacturing companies beside analysing the costumers behaviour towards the e-marketing concept in Sudanese business environment. To achieve these objectives, the study used the statistical methods to analyse the sample data derived from a questionnaire survey of 400 customers and 56 companies selected from the Federation of Sudanese Manufacturer lists with taking in consideration that the companies sample is limited in Sudanese, so they cannot be generalized. The main results of the study showed that Sudanese business environment is very suitable for initiating the e-marketing operations for the companies and customers as well. The results clearly stated the necessity of e-marketing for the business growth in Sudan. The importance of the e-marketing came out from the high awareness of the costumers about the effective rule of e-marketing in growing the business environment in Sudan and its ability to make the marketing operations more easy and useful. Besides, the requirements for establishing the e-marketing in the Sudanese market highly exist with the needed infrastructure. The study draws recommendations for both companies and customers side. In the companies' side, the study recommends, among others, increasing the awareness of the advantages of the e-marketing by conducting workshops, on-the-job training by the key drivers in Sudan and enhancing the infrastructure of the internet services through increasing the speed of the internet, rising the security level, and spreading the area of internet service and protecting the privacy of the users. For customers side the study recommends, among others, increasing the awareness of the customers regarding the advantages of the e-marketing by using the social media and the internet to inform the customers of the advantages of the e-marketing and discribe the marketing process for the customers and providing the guarantees for the customers about safe use of the e-marketing by enhancing the security systems and respecting the privacy of the users as well. Keyword : e-marketing, e-commerce (EC), descriptive analysis, internet, companies, customers, Sudan, Turkey.