Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A design and development of an online learning support system (OLSS) for preservice teachers: A discussion of attitudes and utilization

Hizmet öncesi öğretmenler için çevrimiçi öğrenim destek sistemi tasarımı ve geliştirilmesi: Tutum ve kullanımlar üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 173106 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN ONLINE LEARNING SUPPORT SYSTEM (OLSS) FOR PRESERVICE TEACHERS: A DISCUSSION OF ATTITUDES AND UTILIZATION İnan, Fethi Ahmet M S , Department of Computer Education and Instructional Technology Supervisor: Asst Prof Dr Soner Yıldırım Co-Supervisor: Asst Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLER İÇİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİM DESTEK SİSTEMİ TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ: TUTUM VE KULLANIMLAR ÜZERİNE BÎR TARTIŞMA İnan, Fethi Ahmet Yüksek Lisans, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd Doç Dr Soner Yıldırım Ortak Tez Yöneticisi: Yrd Doç Dr ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.