Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

A design-based research of multimedia learning andvisual design in science textbooks: An eye-trackingstudy

Fen bilimleri ders kitaplarında çoklu ortam öğrenme ve görsel tasarımın tasarım tabanlı araştırması: Bir göz hareketleri takip çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 531963 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study investigated student studying process using a 6th grade science textbook that is used in public schools as a multimedia learning material This was accomplished by using eye-tracking as well as bringing the perspectives of both experts (authors, graphical designer, and editors etc ) and users (students and teachers) together ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada öğrencilerin, çoklu ortam materyali olarak kullanılan 6 sınıf ders kitabı ile öğrenme süreçleri incelenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.