Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

A design based research on the use of a blended learning environment

Karma öğrenme ortamı kullanımı üzerine tasarım tabanlı bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268824 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study is to examine and describe student and instructor experiences and perceptions of course design, and identify the critical issues regarding the use of a blended learning environment A design based research (DBR) framework with qualitative approaches was carried out by collecting data from an undergraduate course offered to sophomores The primary approach was phenomenology using the lens of heuristic inquiry Interviews, questionnaires, documents, observation notes, instructor diary, and weekly reflection reports were the main data sources Data were collected in three periods: preliminary study, pilot study, and actual implementation ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı karma öğrenme ortamı tasarımına yönelik olarak öğrenci ve öğretmen deneyimlerini ve algılarını incelemek ve bu süreçteki kritik hususları belirlemektir Tasarım tabanlı araştırma deseni kullanılan çalışmada üçüncü sınıf üniversite öğrencilerinden veri toplanmış ve nitel yaklaşımlardan yararlanılmıştır Temel araştırma deseninde olgubilim çalışmalarındaki sezgisel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir Görüşmeler, anketler, dökümanlar, gözlem notları, öğretmen güncesi ve haftalık yanıtıcı günceler temel veri kaynaklarını oluşturmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.