Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

A developmental grasp learning scheme for humanoid robots

İnsansı robotlar için gelişimsel bir kavrama öğrenim sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 318836 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

While an infant is learning to grasp, there are two key processes that she uses for leading a successful development In the first process, infants use an intuitional approach where the hand is moved towards the object to create an initial contact regardless of the object properties The contact is followed by a tactile grasping phase where the object is enclosed by the hand ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bir bebek kavramayı öğrenirken, başarılı bir gelişim sağlamak için iki ana yöntem kullanır İlk yöntemde, bebek elini rastgele hareketlerle, nesne özelliklerinden bağımsız olarak nesneye doğru götürerek ilk teması sağlamaya çalısır Ardından, dokunsal kavrama ile nesnenin yüzeyi sarılır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.